Kỷ niệm 13 năm 2018 kỷ niệm 13 năm

2018/09/03

Đây là hồ bơi năm thứ 13 đã trải qua. Chúng tôi đã trở thành một trong những nhà sản xuất bộ lọc hồ bơi lớn nhất của Trung Quốc. Chúng tôi cũng là máy bơm hồ bơi, đèn hồ bơi dưới nước và các nhà cung cấp thiết bị bể bơi. Chúng tôi sẽ bắt mọi cơ hội để trở thành người đánh đập và nhận xa hơn nhiều.

_DSC0663.JPG

 

Nhờ các nhân viên của Poolking, bạn đang làm cho công ty tốt hơn, hãy vui vẻ vào ngày sinh nhật của Poolking.

_DSC0589

 

_DSC0618

 

_DSC0675

 

未命名_meitu_0

 

_DSC0818

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt