Hồ bơi dưới nước

Poolking.'NShồ bơi dưới nước Có thể được sử dụng trong tất cả các ứng dụng chiếu sáng dưới nước bao gồm hồ bơi và đài phun nước. Nó được thiết kế để cung cấp màu sắc rực rỡ và rực rỡ bằng một ánh sáng duy nhất .Congation của đèn LED màu riêng lẻ được trộn và khớp để đạt được một hình dạng màu sắc rực rỡ. Những cmbination này là năng lượng được giải trình tự để chiếu sáng và đạp xe qua các màu ở tốc độ khác nhau, và theo các chuỗi màu khác nhau. Bằng cách sử dụng các phụ kiện cần thiết, đồ đạc có thể được lắp đặt vào bể bê tông, lót hoặc sợi thủy tinh.

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt