Thiết bị thủy cung

Poolking.'NSThiết bị thủy cung Các phân số protein là một thiết bị quan trọng cho hệ thống tuần hoàn nước biển. Trong nước Tái tuần hoàn thủy sản hoặc  Dự án hồ cá, sinh vật dưới nước có thể sản xuất rất nhiều tạp chất hữu cơ. Để loại bỏ các tạp chất này, chúng ta cần các phân số protein.

Phân số protein hiệu suất cao
Phân số protein hiệu suất cao
Người mẫu:NPS series.
Máy phát điện ozone.
Máy phát điện ozone.
Model: một người sereis
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt