So sánh, hệ thống sưởi hồ bơi năng lượng mặt trời VS Pool Heat Bơm

2019/03/12

Gần đây, nhiệt độ đang giảm thấp hơn và thấp hơn, bạn có thể cần một số thiết bị để làm nóng bể bơi của bạn. Bơm năng lượng mặt trời sưởi ấm hoặc bơm nhiệt hồ bơi? Cả hai đều hiệu quả, âm thanh môi trường và phương pháp làm nóng hồ bơi của bạn. Nhưng cái nào tốt hơn? Cho phép’s So sánh hai hệ thống.

reliable poo cover

 

Hệ thống sưởi hồ bơi năng lượng mặt trời

Ưu điểm: Làm nóng nước hồ bơi với ánh nắng để nó hoàn toàn miễn phí năng lượng và rất thân thiện với môi trường. Hệ thống sưởi bể năng lượng mặt trời chỉ cần thanh toán cho thiết bị và lắp đặt, nó cần gần như không có chi phí chạy.

Nhược điểm: Hiệu quả của nó bị hạn chế bằng kích thước và định hướng bảng điều khiển Collector, và hệ thống đó chỉ hoạt động vào ngày nắng nên nó cũng bị hạn chế bởi thời tiết.

pool heat pumps

Bơm nhiệt hồ bơi

Ưu điểm: Bể bơi có thể được sưởi ấm nhanh chóng trong mọi thời tiết, nhiệt độ ổn định đáp ứng nước nóng hàng ngày và sưởi ấm. Nó hiệu quả hơn nhiều so với hệ thống sưởi hồ bơi năng lượng mặt trời. Nó thân thiện với môi trường hơn so với máy sưởi gas.

Nhược điểm: Nó có giá mua đắt, và không nhanh như máy sưởi gas. Nó cũng có thể gây ra rủi ro nhiệt độ không khí xung quanh.

Poolking là một chuyên gia hồ bơi, từ ý kiến ​​của chúng ta: một Bơm nhiệt bể bơi có thể khởi động nhiệt độ nước hồ bơi của bạn trong một vài ngày vào đầu mùa; sau đó năng lượng mặt trời có thể tiếp quản để duy trì nhiệt độ. Có thể trở nên hiệu quả hơn nhiều và cần ít chi phí chạy.

 

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt