Kỷ niệm 12 năm 2017 kỷ niệm 12 năm

2017/09/02

Đây là năm thứ 12 để thành lập Poolking. Tất cả các nhân viên của Poolking đều rất lành mạnh của công ty. Chúng tôi đang cổ vũ!

Chúng tôi đánh giá cao khách hàng có giá trị của chúng tôi Hỗ trợ liên tục. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất mọi lúc.
 
2017.12th-4
 
2017.12tha.JPG
 
2017.12th-6
 
2017.12th-8
 
2017.12th-7
 
 
 
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt